JUURI NYT – WHAT’S ON

OUTO_LIHA_juliste

 

Eva Mäkelän taidenäyttelyssä “OUTO LIHA” on esillä suloisia ja kiehtovia, mutta myös samaan aikaan vastenmielisiä tuntemuksia herättäviä kuriositeetteja.  Teoksissa venytetään tunnistettavan biologian rajoja, leikitään sympaattisuuden ja ällöttävyyden sekoituksella, sekä ajetaan herkkyys ja rajuus saman lihamyllyn läpi. Houkuttelevissa lihamuodostelmissa tapahtuu mahdottomia ja luotaantyöntäviä asioita, joita tarkastellessa voi tuntea pientä epäilyttävää kihinää omassa kehossaan.

Eva Mäkelä on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2018. “OUTO LIHA” on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä.

Näyttelyaika 10.04 – 30.04. Galleria on avoinna ma, to-pe klo 10-16, ti-ke klo 10-21.

Avajaiset 09.04 klo 17. Tervetuloa!

—————————————————

nettisivuille

Imatra oli ensimmäinen merkittävä Suomen matkailukohde. Myös monet taiteilijat etsivät inspiraatiota Imatran luonnosta; sen metsistä ja vesistöistä. Näitä henkilöitä olivat muun muassa Akseli Gallen-Kallela ja Albert Edelfelt.

Paperitehtaan johtaja Jalo Sihtola oli kulttuuripersoona, joka keräsi taidetta ja toi taiteilijoita Imatralle. Sihtolan toimesta perustettiin Ylä-Vuoksen taideyhdistys vuonna 1945, sekä taidemuseo vuonna 1951. Jalo Sihtola ja hänen puolisonsa Ester Sihtola perustivat niin ikään taidesäätiön, jonka kokoelmasta osa on Imatran taidemuseossa.Imatran Siitolanmäki on kulttuuririkas paikka. Muun muassa Venäjän keisarinna Katariina Suuren tiedetään vierailleen kartanossa. Mansénit olivat Siitolan viimeiset yksityiset omistajat. He myivät kar-tanon päätilan Imatran kaupungille 1972. Tämän jälkeen Siitola oli jonkin aikaa tyhjillään kunnes se otettiin taideopetuksen käyttöön. Paikka tulikin tunnetuksi Imatran taidekouluna.

Nykyään mäellä on toiminut Saimaan ammattikorkeakoulun kuvan-veiston osasto. Kartanolla on vieraillut suomalaisia ja ul-komaalaisia taiteilijoita, jotka ovat saapuneet Imatralle opet-tamaan tai osallistumaan kursseille ja taidetapahtumiin.

Galleria Taidebunkkeri aloitti toimintansa vuonna 2015. Kuluneiden vuosien aikana Taidebunkkerissa on ollut yhteensä viisikym-mentä näyttelyä. Näyttelyputken aloitti vaihto-opiskelijoiden yhteisnäyttely. Pieni galleria on tullut tunnetuksi vapaudesta, jonka se on mahdollistanut taiteilijoille. Johtuen Saimaan ammatti-korkeakoulun muutosta Lappeenrantaan, Galleria Taidebunkkerin ja taidepetuksen tarina Siitolan mäellä päättyy.

Tulevaisuudesta emme tiedä, mutta katsomme toivolla sen suuntaan Galleria Taidebunkkeria muistellen.

Järjestämme kaikille avoimen ryhmänäyttelyn ”Loppu” toukokuussa 2019. Näyttely sijoittuu Galleria Taidebunkkerin tiloihin ja Siitolanmäelle. Teokset toimitetaan Siitolan Navetalle 30.4.2019 mennessä. Teostoimikunta valitsee sopivat teokset näyttelyyn.Teosten toimitusosoite: Siitolankatu 2, 55100 Imatra.Toimikunta vastaa näyttelykokonaisuuden ripustuksesta. Galleria ei vakuuta teoksia, eikä korvaa mahdollisia vaurioita. Huomioikaa sääolosuhteet ja teosten kestävyys ulkotiloissa.Vastaamme lisäkysymyksiin sähköpostin kautta:taidebunkkeri@gmail.comYstävällisin terveisinGalleria Taidebunkkerin toimikunta

for printing by email

 Imatra was the first remarkable Finnish travelling destination. Even many artists of the past searched for inspiration from the nature of Imatra; its forests and river systems. Among these artists were, for example, Akseli Gallen-Kallela and Albert Edelfelt.

Executive of paper factory Jalo Sihtola was a culture person who collected art and brought artists to Imatra. Out of Sihtola’s initiative Art Society of Ylä-Vuoksi was founded in 1945, and art museum in 1951. Jalo Sihtola and his wife Ester Sihtola also founded an art foundation which collection is partly in Art Museum of Imatra.

Siitola hill is a culture rich place. For example, it is known that Empress of Russia, Catharine the Great visited the mansion. Manséns were the last private owners of Siitola. They sold the main estate of the mansion to the City of Imatra in 1972. For a while after this, Siitola was unused until it was made a place for art education. Because of this, the place began to be known as the Art School of Imatra.

Nowadays, Sculpture Department of Saimaa University of Applied Sciences has operated on the hill slope. Many Finnish and foreign artists have visited the mansion, having arrived in Imatra either to teach, or to take part in courses or art happenings.

Gallery Taidebunkkeri began operating in 2015. Throughout the past years there has been over fifty exhibitions in Taidebunkkeri. Exhibitions began with the group exhibition of exchange students. The small gallery has become to be known of the freedom it has made possible for artists. Due to the moving of Saimaa University of Applied Sciences to Lappeenranta, the story of Gallery Taidebunkkeri and art education on Siitola hill ends.

We are organising an open group exhibition, ”THE END”, in May 2019. The exhibition will be displayed in Gallery Taidebunkkeri and Siitola hill. Works of art are to be delivered to Siitola’s Navetta by 30.04.2019. Exhibition Committee chooses the artworks fitting to the exhibition. The address for the delivery of works: Siitolankatu 2, 55100 Imatra. The Committee is responsible for constructing the exhibition. Gallery Taidebunkkeri does not insure the works of art and we do not compensate for possible damages. We ask you to be aware of the weather conditions and the durability of artworks outdoors. We answer any additional questions at: taidebunkkeri@gmail.com Best regards Gallery Taidebunkkeri

Leave a Reply